ponte-sr
NVO Most kulture je nevladina organizacija iz Podgorice koja za cilj ima povezivanje Crne Gore sa čitavim svijetom kroz realizaciju kulturnih manifestacija iz oblasti vizuelne, scenske, filmske, književne, muzičke umjetnosti, kao i posredstvom svih oblika kreativnog izražavanja pojedinaca i organizacija. Cilj tih manifestacija je jačanje međunarodne saradnje i obogaćivanje kulturne ponude u Crnoj Gori, koja bi umnogome doprinosila kvalitetnijem životu građana.
Brojni kontakti i veze sa umjetnicima i institucijama kulture širom Evrope i svijeta, koje su entuzijasti naše nevladine organizacije gradili tokom profesionalnih karijera, predstavljaju veliku bazu mogućnosti za uspostavljanje kulturne saradnje i razmjene. U cilju obogaćivanja znanja i razvijanja međukulturalnog dijaloga, naša organizacija će kroz aktivnosti koje identifikuju kulturne vrijednosti sarađivati sa drugim udruženjima, organizacijama, državnim i opštinskim institucijama, ambasadama, osobama i privrednim subjektima od značaja za kulturu. Dugoročni cilj organizacije je biti pouzdan partner pri realizaciji Nacionalne kulturne strategije u oblasti međunarodne saradnje.
IMG_3937 (2)
IMG_4118-1

Sofija Skender

Osnivač
Predsjednica

Ivan Jokanović

Osnivač
Financijski direktor

® Copyright 2017 NVO Most kulture - Crna Gora