IZLOŽBA FOTOGRAFIJA

TINA MODOTI

Podgorica  5 - 13. 05. 2017.

ULUCG, Umjetnički paviljon

Svečano otvaranje: petak, 5. maj 2017, 20h

d

Tivat  15 - 30. 05. 2017 

PORTO MONTENEGRO
MUZEJ POMORSKOG NASLJEĐA

Svečano otvaranje: četvrtak, 18. maj 2017, 20h
Kolekcija fotografija Tine Modoti uključuje 100 crno-bijelih radova i u najvećoj mjeri obuhvata ostvarenja nastala u Meksiku tokom druge decenije 20. vijeka. Ova najobimnija i najvažnija faza stvaralaštva Modotijeve inicijalno je vezana za eksperimente u prikazima mrtve prirode, objekata, enterijera i dijelova arhitektonskih zdanja, ali prevashodno za dokumentovanje socijalnih promjena i revolucionarnog duha vremena u kojem je živjela.
Kolekcija obuhvata brojna ostvarenja za koje je inspiraciju tražila na meksičkim ulicama, fotografišući stanovništvo, istaknute umjetnike, intelektualce i političare tog vremena, kao i meksičku radničku klasu. Dio njenog opusa uključuje i prikaze meksičkih Indijanaca u regiji Oahaka, a pored njih, biće predstavljeno i nekoliko fotografija iz Berlina, kao i aktovi i portreti Tine Modoti koje su radili čuveni fotograf Edvard Veston i anonimni autori.
(ovdje su predstavljeni fragmenti pojedinih fotografija izložbe)

® Copyright 2017 NVO Most kulture - Crna Gora